Produkter

Sport og fritid

I vår serie Max Sport er mange av disse produktene inkludert. I tillegg tar vi inn partivarer av forskjellige produkter. Vi har kofferter, trillebager o.l. På teksilsiden har vi headovers etc.

Instagram

Elektronisk avfall

Elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Kvalitet og samfunnsansvar

Maxi Import krever dokumentasjon fra leverandører ved innkjøp av varer. 

Sikkerhetsdatablad

Wipes (engangsrengjøringskluter) fra Maxi Import AS er trygge i bruk.