Produkter

Spill og leker

Leketøy er alt fra småbiler til større uteleker. Mange av produktene er sesongbetinget. Spillene er av de gamle klassiske typene. Kosedyr har vi mange typer.

Instagram

Elektronisk avfall

Elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Kvalitet og samfunnsansvar

Maxi Import krever dokumentasjon fra leverandører ved innkjøp av varer. 

Sikkerhetsdatablad

Wipes (engangsrengjøringskluter) fra Maxi Import AS er trygge i bruk.