Elektronisk avfall

Elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Maxi Import er medlem av Elretur som har innsamlingspunkter i Norge. Mer på www.elretur.no Avfallet inngår i et system for retur og gjenvinning og at det tas imot vederlagsfritt.

Instagram

Elektronisk avfall

Elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Kvalitet og samfunnsansvar

Maxi Import krever dokumentasjon fra leverandører ved innkjøp av varer. 

Sikkerhetsdatablad

Wipes (engangsrengjøringskluter) fra Maxi Import AS er trygge i bruk.