Kvalitet og samfunnsansvar

Maxi Import krever dokumentasjon fra leverandører ved innkjøp av varer. 

Våre kunder skal være trygge på at våre produkter er sikre og er produsert etter gjeldende standarder. Våre leverandører følges opp med krav om dokumentasjon.
Tilbakemeldninger både fra primær og sluttkunde hjelper oss med kvalitetssikringen. Samtlige henvendelser følges opp. Det hjelper oss både til å bli bedre, samt å avdekke om et produkt ikke har den egenskapen for er forventet.
 
Varene vi tilbyr skal være produsert i henhold til gitte retningslinjer. Målsettingen er at hele verdikjeden ivaretar internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter, og at lovgivningen i produsentlandene blir respektert. 
 
Maxi Import har mange leverandører som igjen har en rekke underleverandører. Det jobbes derfor systematisk for å sikre at også underleverandører får informasjon om de krav som gjelder her i Norge og internasjonalt. Så langt det lar seg gjøre følges dette helt tilbake til primærprodusent. Åpenhet og samarbeid med samarbeidspartnere er viktig. Et grunnleggende krav er at både leverandører og underleverandører skal respektere sitt respektive lands lovgivning. 
 

 

Instagram

Elektronisk avfall

Elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Kvalitet og samfunnsansvar

Maxi Import krever dokumentasjon fra leverandører ved innkjøp av varer. 

Sikkerhetsdatablad

Wipes (engangsrengjøringskluter) fra Maxi Import AS er trygge i bruk.