Sikkerhetsdatablad

Wipes (engangsrengjøringskluter) fra Maxi Import AS er trygge i bruk.

Det finnes forbrukerinformasjon på baksiden av alle kjemiske produkter som selges. I tillegg er sikkerhetsdatablader utarbeidet hvor man kan finne ytterligere informasjon om produktet, blant annet;

- Trygg håndtering av produktet

- Lagring og avhending av produktet

- Førstehjelp og andre tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetsdatablader for kjemiske produkter som selges er alltid tilgjengelige og oppdaterte for våre kunder. 

Instagram

Elektronisk avfall

Elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall.

Kvalitet og samfunnsansvar

Maxi Import krever dokumentasjon fra leverandører ved innkjøp av varer. 

Sikkerhetsdatablad

Wipes (engangsrengjøringskluter) fra Maxi Import AS er trygge i bruk.